Zobacz, jak wygląda dzień w Wesołych Misiach

7:00 - 8:00

Dzieci przychodzą do przedszkola

Zaczynamy dzień od zabawy w grupach połączonych. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, manipulacyjne, aktywność w kąciku książki itp.

8:00 - 8:45

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijamy percepcję wzrokową, słuchową oraz grafomotorykę, czyli przygotowanie do pisania i rysowania,
 • zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci,
 • indywidualna praca z dzieckiem.

8:45 - 9:00

Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczno-porządkowe

9:00 - 9:30

Śniadanie

Uczymy się, jak samodzielnie jeść.

9:30 - 10:30

Zajęcia dydaktyczne

wg programu wychowania przedszkolnego, rytmika, angielski.

10:30 - 11:45

Pora się rozruszać:

 • ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • zabawy ruchowe,
 • zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu,
 • spacery,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • zabawy i gry sportowe,
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,
 • praca indywidualna.

11:45 - 12:00

Przygotowujemy się do obiadu

Czynności porządkowo-higieniczne,

12:00 - 12:30

Obiad

Ćwiczymy prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12:30 - 13:30

Czas na relaks

 • leżakowanie w młodszej grupie (12.30- 14.20),
 • kwadrans na lekturę,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • religia w starszych grupach

13:30 - 14:30

Zabawa i nauka

 • utrwalamy wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi,
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
 • zabawy tematyczne,
 • zabawy na świeżym powietrzu

14:30 - 16:00

Poobiednie aktywności

 • czynności porządkowe,
 • podwieczorek,
 • zajęcia dodatkowe,
 • zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci

16:00 - 17:00

Rozchodzimy się do domów

A zanim przyjdą rodzice, dalej się bawimy:

 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wesołych Misiach, porozmawiajmy.