Powstała w trosce o prawidłowy rozwój oraz indywidualne potrzeby naszych wychowanków.

Pedagodzy specjalni

Wspierają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zajęciach edukacyjnych. Pomagają im w rozwijaniu samodzielności i nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami. Są również pomocą dla innych dzieci, które mają trudności w zakresie edukacji, wychowania czy integracji.

Psycholog

Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi oraz wspiera nauczycieli podczas sytuacji trudnych. Dla dzieci, które mają problem z wyrażaniem emocji czy odnalezieniem się w grupie rówieśniczej prowadzi Trening Umiejętności Społecznych.

Logopeda

Dba o to, aby wszystkie dzieci zostały przebadane pod kątem stanu rozwoju mowy. Prowadzi terapię wad wymowy, utrwala prawidłową artykulację oraz uczy komunikacji dzieci z deficytami rozwojowymi.

Terapeuci integracji sensorycznej

Na zajęciach w formie „naukowej zabawy” wzmacniają u dzieci procesy nerwowe, które pozwalają opanować konkretne umiejętności. Stopniują trudność i motywują. Wzmacniają u dzieci rozwój samooceny.

Sala integracji sensorycznej

Własna sala integracji sensorycznej daje nam możliwość prowadzenia zajęć grupowych, podczas których poprzez zabawę dzieci rozwijają swoje umiejętności pod czujnym okiem specjalistów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wesołych Misiach, porozmawiajmy.