REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - start: 1 stycznia 2019r.

Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko było Wesołym Misiem od września 2019 roku to:

1. Wypełnij kartę zgłoszenia i odeślij ją na adres mailowy misieotwock@gmail.com.

2. Po zatwierdzeniu przez sekretariat otrzymania karty czekaj na telefon w celu umówienia sie na spotkanie z dyrektorem.

3. O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany telefonicznie badź mailowo do 10 maja 2019 roku.

4. Jeżeli trafiłeś na listę rezerwową nie trać wiary! Czasami ktoś rezygnuje.

 

Zapisujemy dzieci z roczników 2013 (zerówka), 2014, 2015, 2016 oraz I połowy 2017.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel: 605 211 696.

 

 

Przedszkole wpisane jest do rejestru placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Otwocka, nad którym nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oswiaty.

Program realizowany w przedszkolu jest zgodny z nową podstawą programową na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia 2009r Nr.4,poz 17)

Przedszkole posiada pozytywną opinię Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej i Stacji Epidemiologiczno - Sanitarnej.

 Realizujemy program "Od przedszkolaka do pierwszaka"Iwony Brody.

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  Przedszkole nie pracuje w następujące dni:

  • 2.05.2019r.
  • 21.06. 2019r.                          
  • przerwa techniczna: 19.08-30.08.2019r.

Pliki do pobrania:

karta_zgloszenia_dziecka.doc