Żeby zostać Wesołym Misiem należy wpłacić wpisowe w wysokości 500zł. Jest to bezzwrotna opłata pobierana przy zapisie. W kolejnych latach uczęszczania do przedszkola opłata ta zmniejsza się do 300 zł i platna jest do 30 kwietnia.

Czesne za miesiąc uzależnione jest od przedziału czasowego, w którym dziecko jest w przedszkolu ( 500zł - 800 zł). 

Szczegółowy cennik przedstawia dyrektor przedszkola po uprzednim kontakcie.

Czesne opłacane jest do 7 każdego miesiąca na nasze konto IDEA BANK 96 1950 0001 2006 0030 7293 0002 .

W ramach czesnego zapewniamy:

  • przygotowanie do nauki czytania i pisania
  • dziecięcą matematykę
  • zajęcia plastyczno-techniczne
  • zajęcia z języka angielskiego (trzy razy w tygodniu)
  • zajęcia rytmiczno - muzyczne (dwa razy w tygodniu) 
  • zajęcia taneczne ( raz w tygodniu)
  • zumba (raz w tygodniu)
  • korektywa (raz w tygodniu)
  • codzienne zajęcia ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu
  • logorytmika z logopedą (raz w tygodniu)
  • teatrzyki
  • wycieczki
  • warsztaty
  • ubezpieczenie Dziecka NW
  • lego robotyka
  • karate
  • zestaw podręczników i kart pracy.  
  Posiłki dotowane są z dotacji oświatowej z gminy Otwock. Rodzice nie wnoszą dodatkowej opłaty za posiłki.